Seminář VOLNÝ PÁD DO SEBE aneb ŽÍT PO PROUDU – Karel Spilko, 24.11., Vsetín

Lektor: Karel Spilko www.matrix-neo.cz

Jedná se o praktický seminář, který je zaměřen na uvědomění si naší Pravé Podstaty,

jako jediného opěrného bodu v životě, k pozorování myšlenek a emocí

jenž skrze nás prochází.

Jakmile si uvědomíme, že jsme mnohem více než osoba, za kterou se považujeme,

opět najdeme svůj Domov – svou kotvu, svůj jediný bezpečný přístav ve vlnách

proměnlivé fyzické krajiny a přirozeně získáme vnitřní klid, který všichni podvědomě hledáme.

 

Termín: 24.11 od 13.00 hod – 18.30 hod

Místo konání: Mateřské centrum Sluníčko, Záviše Kalandry 1095, Vsetín

Cena: 1200,-Kč/osoba, platba předem na účet: 2700629685/2010, VS 15, do poznámky připište své jméno

Nutná rezervace a platba (nejpozději do 20.11.)

Monika Figelová, tel: +420 733 777 342, email: figelovamonika@seznam.cz, figelovamonika@vyziva-joga.cz

Karel Spilko, tel: +420 731 481 097, email: karel@karelspilko.cz

Více informací na www.matrix-neo.cz v sekci Přednášky a semináře