Umění jógové ásany, intimita dechu a mikropohyb – Vsetín, 16.-17.2.

Srdečně Vás zveme na víkendový workshop s Martinem Ďurišem (www.martinduris.com)
Umění jógové ásany, intimita dechu a mikropohyb

V jogovej terapii sa zameriavame na privádzanie zmyslov do harmónie. Jogová terapia je vo svojej podstate láskavým pozvaním ľudí do vhodnej praxe, ktorá súvisí s kontextom ich vlastného života.

Tieto dni čelíme veľkej intenzite a ako vnímavé a citlivé bytosti máme rozrušené hlavne zmysly ako zrak, chuť a sluch. A zároveň, veľmi sa stráca hmat – ktorý je súčasťou propriocepcie. Vnímania tela v priestore. Čoraz menej ľudí, zažíva plnú fyzickú prítomnosť, skutočný prítomný okamih založený na telesnom prežitku. Veľa popredných lekárov na svete sa zhoduje, že práve strata propriocepcie z tkanív (fascií) je príčinou mnohých chorôb. Zamrznutie a zlepenie tkanív má za následok zmätok v prenose chemických a hormonálnych informácii v tele. Malý prenos informácii telom, má za následok neskôr aj stratu schopnosti počuť a vidieť telom. Čo je základom pre hlbšie prežívanie reality, prírody, vzťahov a intimity.

Tento workshop je pozvánkou do praxe ztelesneňovania sa (embodiment), kde sa spoločne pozrieme na techniky, ktoré nás pozývajú do zmyslu hmatu na hlbšej úrovni. Najväčším dotykovým orgánom nie je koža, ale fascia – prepojená sieť tkanív. Tá v sebe obsahuje obrovské množstvo receptorov, ktoré nás informujú o tele. Po hlbšom prebudení tela a pozvaní Dychu Života do tkanív sa stáva naša tanečná či jogová prax, asány a dychové cvičenia, meditáciou samotnou.

Rezervace místa a info:
figelovamonika@vyziva-joga.cz

Cena: 2900 Kč