Výživové poradenství

Konzultace

Spolupráce s klientem je formou konzultací. Přesný spočítaný jídelníček již nedělám. Mým cílem je dovést člověka k pochopení stravy, umění si vybrat potraviny zdravé, zároveň ale dle své momentální chuti. Hubnutí z celkového pohledu není pouze o stravě, je hlavně o celkovém způsobu života, duševním rozpoložení, emocích. Mohou do tohoto procesu vstupovat i různé bloky a strachy. Proto je potřeba zaměřit se také na tuto stránku. V případě, že se rozhodnete oslovit mě s poradenstvím ohledně hubnutí, stravy, prosím, berte tuto skutečnost na vědomí, že bude potřeba jít i hlouběji. Také se zaměříme na pohybovou aktivitu. Všechno je propojeno – výživa, pohyb, psychika, duše, relaxace…

Bodystat

Bodystat

Bodystat

Bodystat je analyzátor složení těla pracující na principu bioimpedance. Měří složení těla na podkladě stanovení odporu těla při průchodu proudu o nízké intenzitě a vysoké frekvenci. To znamená, že měří rozdíl ve vodivosti tkáně tukové (bezvodá tkáň) a ostatních tkání, které vodu obsahují (aktivní tělesná hmota). Vyšetření se provádí neinvazivním způsobem nalepením elektrod na pravou ruku a pravou nohu). Na základě naměřené impedanční hodnoty se využívají tzv. predikční rovnice, pomocí nichž zjistíme:

Ceník

Konzultace   500 Kč / 1 hodina

Měření přístrojem Bodystat   400 Kč

 

Doprovod na nákup   500 Kč / 1 hodina

Pro všechny, kteří hledají pomoc v orientaci nákupu zdravých potravin

Přednášky, besedy, měření Bodystatem u větší skupiny osob (např. na akci, kterou pořádáte), cena dle počtu osob a domluvy.

Místa konzultací

VSETÍN – rodinné a mateřské centrum Sluníčko Rybníky – po předchozí domluvě

Nabízím také  možnost konzultací mimo Vsetín v pohodlí Vašeho domova.